Monthly Archives: August 2016

Lê Vũ Anh, con gái ông Lê Duẩn

Lê Vũ Anh, con gái ông Lê Duẩn, bị đầu độc? “Tôi mơ thấy một luồng sáng: người ta đã đầu độc Vũ Anh. Tôi chia sẻ phỏng đoán với các bác sĩ. Họ không loại trừ khả năng ấy, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hình ảnh một đám cưới truyền thống ngày xưa Xứ Huế

Originally posted on ĐỒNG HƯƠNG KONTUM:
HÌNH ẢNH XƯA ĐÁM CƯỚI XỨ HUẾ NGÀY XƯA Nữ hoạ sĩ Thanh Trí (tranh tự hoạ),”cô dâu ngày nớ “ Ngày nớ đám cưới lễ nghĩa như ri nì,không phải như chừ…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hình ảnh một đám cưới truyền thống ngày xưa Xứ Huế

HÌNH ẢNH XƯA ĐÁM CƯỚI XỨ HUẾ NGÀY XƯA Nữ hoạ sĩ Thanh Trí (tranh tự hoạ),”cô dâu ngày nớ ” Ngày nớ đám cưới lễ nghĩa như ri nì,không phải như chừ mô ! Nữ hoạ sĩ Thanh Trí,cô … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment