Hình ảnh một đám cưới truyền thống ngày xưa Xứ Huế

HÌNH ẢNH XƯA ĐÁM CƯỚI XỨ HUẾ NGÀY XƯA Nữ hoạ sĩ Thanh Trí (tranh tự hoạ),”cô dâu ngày nớ ” Ngày nớ đám cưới lễ nghĩa như ri nì,không phải như chừ mô ! Nữ hoạ sĩ Thanh Trí,cô dâu ngày nớ…

Nguồn Hình ảnh một đám cưới truyền thống ngày xưa Xứ Huế

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s