Hình ảnh một đám cưới truyền thống ngày xưa Xứ Huế

ĐỒNG HƯƠNG KONTUM

HÌNH ẢNH XƯA

ĐÁM CƯỚI XỨ HUẾ NGÀY XƯA

Thanh Trí

Nữ hoạ sĩ Thanh Trí (tranh tự hoạ),”cô dâu ngày nớ “

Ngày nớ đám cưới lễ nghĩa như ri nì,không phải như chừ mô !

đám cưới19

Nữ hoạ sĩ Thanh Trí,cô dâu ngày nớ(xưa)

đám cưới Huế1

đại diện nhà trai vô xin nạp lễ

đám cưới Huế2

Nhà gái nhận lễ của nhà trai

đám cưới Huế4

mạ cô dâu nhìn cặp đèn cầy rồng phượng tượng trưng cho cô dâu chú rễ

(Long Phụng vầy duyên “bách niên giai lão”)

đám cưới Huế6

họ nhà trai xin nạp lễ (áo cưới,cau lồng,rượu ché…)

đám cưới Huế7

đám cưới Huế8

đám cướii Huế9

cha mạ  chú rể với lễ vật cưới xin

đám cưới Huế10

đám cưới Huế11

đám cưới Huế13

hai bà sui gia mần lễ trước bàn thờ tổ tiên(của cô dâu)

đám cưới Huế15

chú rễ bái lạy mạ cô dâu

đám cưới Huế16

đám cưới Huế17

ôn ngồi theo ôn

đám cưới Huế18

mụ ngồi theo mụ

đám cưới Huế19

phụ dâu trang điểm lại cho cô dâu trước khi ra chào nhà trai;răng mặt buồn hiu rứa ?

đám cưới Huế20

cô dâu…

View original post 110 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s