Monthly Archives: June 2016

Bánh chưng, bánh giày; bánh tày, bánh tét

(Đương Thời số 33 ,7 – 2011). Nguyên bản ở Facebook:  Trước và sau Tết Tân Mão, chúng tôi đã nhận được thư của một số bạn đọc tập trung hỏi các khía cạnh sau đây : Bánh chưng  là một … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CHỮ HÁN CỦA NGƯỜI VIỆT

CHỮ HÁN CỦA NGƯỜI VIỆT VŨ TUẤN SÁN Nhân một câu trong Truyện Kiều Không mấy ai không nhớ câu trong Truyện Kiều, khi Thúy Kiều nhận được thư của Sở Khanh: “Mở xem một bức tiên mai, Rành rành … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lá Quốc Kỳ đầu tiên của Việt Nam : Ngũ Liên Tinh Châu

This gallery contains 6 photos.

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
Lá Quốc Kỳ Việt Nam đầu tiên đã tung bay ở Thái Nguyên năm 1917 Trần viết Ngạc  Theo kiến thức hạn hẹp của chúng tôi, quốc kỳ đầu tiên…

Gallery | Leave a comment

Lá Quốc Kỳ đầu tiên của Việt Nam : Ngũ Liên Tinh Châu

Lá Quốc Kỳ Việt Nam đầu tiên đã tung bay ở Thái Nguyên năm 1917 Trần viết Ngạc  Theo kiến thức hạn hẹp của chúng tôi, quốc kỳ đầu tiên của nước ta được quy định bằng văn bản còn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment