Monthly Archives: October 2017

Xe gắn máy tại miền Nam trước 75

Một thời đáng nhớ Có thể nói xe đạp và xe gắn máy là phương tiện di chuyển chiếm đa số  tại miền Nam trước 1975 và cho đến nay, xe gắn máy vẫn là phương tiện  di chuyển được … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Số phận bi thảm của hai hoàng hậu nhà Hậu Lê

Nguồn Số phận bi thảm của hai hoàng hậu nhà Hậu Lê

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Số phận bi thảm của hai hoàng hậu nhà Hậu Lê

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
Lê Thái Dũng Chùa Nga My Trong lịch sử, các đế vương nước Việt khi lên ngôi thường sắc lập hoàng hậu của mình, đó là những người không chỉ…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bản đồ Hà Nội và khung cảnh bên trong Thành Hà Nội đầu TK19

Originally posted on 36hn:
Theo tài liệu của người Pháp, năm 1802, Gia Long lên ngôi Hoàng đế và chuyển kinh thành về Huế. Thăng Long mất đi vị thế trung tâm chính trị, không còn Hoàng thành hay Cấm…

Posted in Uncategorized | Leave a comment