Monthly Archives: October 2015

Những ý tưởng nổi tiếng bị…ăn cắp

Originally posted on Hiệu Minh Blog:
Ông Robert Kearns. Ảnh: Internet Ăn cắp là chuyện của thế giới từ xa xưa đến mai sau mà ăn cắp dễ nhất và khó bị bắt nhất là ăn cắp ý tưởng…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KIM THÁNH THÁN (金聖歎 – Jin Shengtan)

KIM THÁNH THÁN (Jin Shengtan) Kim Thánh Thán 金聖歎 (1608-1661) tên thật Trương Vị, sau đổi thành Kim Nhân Thụy, tự là Thánh Thán, hiệu Côn Bằng Tán Sĩ. Ông sinh vào cuối Minh đầu Thanh, quê quán Ngô huyện … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chuyện về bia (La De) Con Cọp

Chuyện về bia (La De) Con Cọp Nhãn bia la de trái thơm Đã từ lâu rồi anh chị em bạn bè khi gặp tôi, sau khi biết tôi đã từng làm việc tại hãng BGI, Sàigòn, tức là hãng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nguyễn Văn Nhơn (1753-1822)

Nguyễn Văn Nhơn (1753-1822) là một trong ngũ hổ tướng Gia Định, phò tá chúa Nguyễn Phúc Ánh từ những buổi đầu. Ông cũng là tổng trấn đầu tiên của thành Gia Định triều Nguyễn. Nguyễn Văn Nhơn sinh năm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nguyễn Văn Trương ( 1740 – 1810)

Nguyễn Văn Trương ( 1740 – 1810), danh tướng của Nguyễn Phúc Ánh và là một trong Ngũ hổ tướng Gia Định. Ông là người huyện Lễ Dương (nay là huyện Thăng Bình), tỉnh Quảng Nam. Năm 1776 khi Nguyễn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trương Tấn Bửu (1752 – 1827)

Trương Tấn Bửu (1752 – 1827), có tên khác là Trương Tấn Long; là một danh tướng của chúa Nguyễn Phúc Ánh trong lịch sử Việt Nam. Nhờ lập được nhiều công lao, ông được phong tước Long Vân Hầu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nguyễn Huỳnh Đức (1748 – 1819)

Nguyễn Huỳnh Đức (1748 – 1819) là một trong Gia Đinh ngũ hổ tướng, khai quốc công thần triều Nguyễn và từng là tổng trấn Bắc Thành và Gia Định. Ông tên thật à Huỳnh Tường Đức, cha và ông … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment