Monthly Archives: February 2017

An Interview with Enric Torres-Prat

Originally posted on TheOriginalVanGoghsEarAnthology:
Enric Torres Prat is known for his lushly illustrated works of art. His work at Warren Publications has featured Vampirella, Tarzan, King Kong, Star Wars, and Star Trek just to name a few. His work has…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

An Interview with Enric Torres-Prat

Enric Torres Prat is known for his lushly illustrated works of art. His work at Warren Publications has featured Vampirella, Tarzan, King Kong, Star Wars, and Star Trek just to name a few. His work… Nguồn An Interview with Enric … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Quan hệ giữa Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
Trần Nhân Tông trong tranh Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ Minh Chi I. PHẬT-GIÁO, NHO-GIÁO VÀ LÃO-GIÁO Ở TRUNG HOA VÀO ĐẦU CÔNG NGUYÊN 1. Những đặc điểm…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Quan hệ giữa Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam

Minh Chi I. PHẬT-GIÁO, NHO-GIÁO VÀ LÃO-GIÁO Ở TRUNG HOA VÀO ĐẦU CÔNG NGUYÊN 1. Những đặc điểm chung của Phật-giáo, Nho-giáo và Lão-giáo ở Trung Hoa đầu công nguyên. Nho-giáo là một hệ thống chính t… Nguồn Quan hệ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment