Monthly Archives: April 2018

Tên gọi “Việt Nam” có từ khi nào?

Originally posted on Trương Thái Du's Blog:
Ngày 18.3 (âm lịch) năm 1292 Trương Lập Đạo dẫn đầu sứ đoàn nhà Nguyên đến Thăng Long. Ngày 19.3 tại Sứ quán, Thế Tử nhà Trần hỏi Lập Đạo…

Posted in Uncategorized | Leave a comment