Monthly Archives: September 2016

Cung và tên Đàng Ngoài thế kỷ 17 trong bộ sưu tập của Cornelis Tromp- Kì 2

Đi kèm với 2 cây cung là 2 ống đựng 28 mũi tên và 2 hộp đựng dây cung cũng trong tình trạng tuyệt hảo. ống tên Hình 1: ống đựng tên ống tên làm bằng tre hoặc gỗ, sơn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cung và tên Đàng Ngoài thế kỷ 17 trong bộ sưu tập của Cornelis Tromp- Kì 2

Đi kèm với 2 cây cung là 2 ống đựng 28 mũi tên và 2 hộp đựng dây cung cũng trong tình trạng tuyệt hảo. ống tên ống tên làm bằng tre hoặc gỗ, sơn son thếp vàng với chiều … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cung và tên Đàng Ngoài thế kỷ 17 trong bộ sưu tập của Cornelis Tromp- Kì 1

Trong bộ sưu tập của Tiết Chế Cornelis Tromp có 2 bộ cung tên Đàng Ngoài trong tình trạng hoàn hảo. Mỗi cây cung dài 118.5 cm khi chưa căng. Cánh cung làm từ sừng và gỗ, tay cầm bọc…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cung và tên Đàng Ngoài thế kỷ 17 trong bộ sưu tập của Cornelis Tromp- Kì 1

Trong bộ sưu tập của Tiết Chế Cornelis Tromp có 2 bộ cung tên Đàng Ngoài trong tình trạng hoàn hảo. Mỗi cây cung dài 118.5 cm khi chưa căng. Cánh cung làm từ sừng và gỗ, tay cầm bọc … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kho sách xưa tổng hợp Free Download

Tri thức của nhân loại là bao la vô tận. Theo thời gian, thế giới sách – nơi lưu giữ tri thức cũng ngày một màu mỡ. Có những quyển sách rất mới cũng có những quyển đã lâu, lưu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bông Hoa Sự Sống – The Flower Of Life

https://huyenhoc.wordpress.com/2012/04/09/bonghoasusong/ Bông Hoa Sự Sống nắm giữ một bí mật mà qua đó người ta có thể khám phá ra các chiều mẫu (pattern) quan trọng và thiêng liêng nhất trong vũ trụ. Đây là nguồn gốc của tất cả … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bông Hoa Sự Sống – The Flower Of Life

Originally posted on Huyền Học:
Bông Hoa Sự Sống nắm giữ một bí mật mà qua đó người ta có thể khám phá ra các chiều mẫu (pattern) quan trọng và thiêng liêng nhất trong vũ trụ. Đây…

Posted in Uncategorized | Leave a comment