Monthly Archives: October 2018

KỲ TÍCH ĐÊ SÔNG HỒNG – KỲ 4: NHỮNG TRANH LUẬN TRÊN ĐÊ SÔNG HỒNG

TT – Học giả Pháp Pierre Gourou vào đầu thế kỷ 20 từng viết: “Châu thổ sông Hồng đã bị chết trong tuổi vị thành niên của nó”. Có thể nói từ thời Lê, đồng bằng châu thổ sông Hồng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KỲ TÍCH ĐÊ SÔNG HỒNG – KỲ 3: VỤ ÁN ĐÊ YÊN PHỤ

TT – Đê càng vững thì dân dồn về đê càng nhiều, vi phạm hành lang đê càng tăng. Đê không vỡ, lũ không tràn nhưng đã có những lãnh đạo “trôi mất ghế”, tiêu biểu là “vụ án đê … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KỲ TÍCH ĐÊ SÔNG HỒNG – KỲ 2: NHỮNG TRẬN VỠ ĐÊ LỊCH SỬ

TT – Từ cuối thế kỷ 10 đến cuối thế kỷ 19, thống kê chưa đầy đủ cũng đã có 188 năm chính sử chép có thủy tai, kèm theo thảm họa lớn: vỡ đê. Đến thời Nguyễn, Đại Nam … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KỲ TÍCH ĐÊ SÔNG HỒNG – KỲ 1: DỜI ĐÔ VÀ ĐẮP ĐÊ

Công trình kỳ vĩ nhất, tồn tại lâu bền nhất của Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội chính là hệ thống đê viền quanh sông Cái – dòng sông đã kiến tạo nên nền văn minh lúa nước … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment