Monthly Archives: February 2018

RASPUTIN – BIỂU TƯỢNG CỦA NƯỚC NGA CÁCH ĐÂY MỘT THẾ KỶ

  Chắc nhiều người còn nhớ đĩa BoneyM năm 1978, nó “làm mưa làm gió” dưới dạng băng cối và cassette ở miền Bắc nước ta thời điểm đói khổ đó, trong đó cùng với những bài thật hay như … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment