Monthly Archives: May 2017

ÔNG VŨ KỲ KỂ CHUYỆN BÁC HỒ KÉN VỢ

Posted on 27.05.2017by hoingovanchuong NTT: Chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời có lấy vợ, có “kén vợ” thì tôi cũng đã nghe nhiều, nhưng cũng chỉ tin 50% thôi. Nhưng đến khi nghe chuyện kể như lời trăn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ÔNG VŨ KỲ KỂ CHUYỆN BÁC HỒ KÉN VỢ

Originally posted on Hội Ngộ Văn Chương:
Chủ tịch Hồ Chí Minh và cô Nông Thị Xuân. NTT: Chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời có lấy vợ, có “kén vợ” thì tôi cũng đã nghe…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhìn lại lịch sử Bách Việt và quá trình Hán hóa Bách Việt

Nguồn Nhìn lại lịch sử Bách Việt và quá trình Hán hóa Bách Việt

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhìn lại lịch sử Bách Việt và quá trình Hán hóa Bách Việt

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
Tượng Thừa tướng Nam Việt Lữ Gia ở Linh Tiên Đạo Quán, Hoài Đức, HN. Trần Gia Ninh Khi đọc những câu hỏi “Vì sao đã thống trị Việt Nam hơn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Số phận thăng trầm của nước Việt (Trung Quốc)

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
Tác giả: Eric Henry Người dịch: Hà Hữu Nga Độc đáo Việt Nhà nước 越 Việt vụt hiện thành một quầng sáng trong huyền sử Trung Hoa vào cuối thời Xuân…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Số phận thăng trầm của nước Việt (Trung Quốc)

Nguồn Số phận thăng trầm của nước Việt (Trung Quốc)

Posted in Uncategorized | Leave a comment