ÔNG VŨ KỲ KỂ CHUYỆN BÁC HỒ KÉN VỢ

Hội Ngộ Văn Chương

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cô Nông Thị Xuân.

NTT: Chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời có lấy vợ, có “kén vợ” thì tôi cũng đã nghe nhiều, nhưng cũng chỉ tin 50% thôi. Nhưng đến khi nghe chuyện kể như lời trăn trối (qua bản chép lại từ băng ghi âm của Bảo tàng Hồ Chí Minh) của ông Vũ Kỳ thư ký riêng của Bác suốt từ 1945 cho đến khi Bác qua đời thì tôi tin. Tuy nhiên, vì tuổi cao bệnh nặng, ông Vũ Kỳ có thể không nhớ hết, và luôn luôn bảo vệ sự “trong sáng đàng hoàng” cho Bác nên vẫn còn giữ ý (?) Nhưng đọc lại lời kể của ông, tôi thấy Bác cũng rất lãng mạn.

Dưới đây là bài đánh máy lại bản chép tay do nhà báo Quốc Phong nguyên PTBT báo Thanh Niên thực…

View original post 3,445 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s