Mê Kông ký sự: 20 năm câu chuyện sông núi —

Bài chia sẻ từ trang của bạn Huyền Trần.
https://chuyenketunhungchuyendi.com/2020/04/23/me-kong-ky-su-20-nam-cau-chuyen-song-nui/

một ngày nào đó mình sẽ đi theo dấu chân những người đã làm ra nó: Trung Quốc, Tây Tạng. Những địa danh như Lasha, Potala, Lan Thương, Mai Lý Tuyết Sơn, Thông Thiên Lộ… Năm nào mình cũng xem lại Mê Kông ký sự, nhất là phần Trên lãnh thổ Trung Quốc.

Mê Kông ký sự: 20 năm câu chuyện sông núi —

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s