Sơ đồ bài trí tượng

SƠ ĐỒ BÀI TRÍ TƯỢNG PHẬT TRONG CHÙA VIỆT.

Đi lễ Chùa, bạn đã biết hết tên các vị Phật?

Sơ đồ tổng thể về hệ thống bài trí tượng trong chùa Việt thời Lê Trung Hưng, thời Tây Sơn, thời Nguyễn (hướng nhìn từ trong ra).

Lớp thứ nhất: Trên cùng là tượng Tam thế gồm 3 pho, Hiện tại thế, Vị lai thế, Quá khứ thế. Quá khứ hay Hiện tại cũng chỉ là một khoảnh khắc cực ngắn mà kẻ khôn ngoan phải an nhiên mà thụ hưởng. Tên đầy đủ là Tam thế tam thiên Phật (ba nghìn vị Phật thời quá khứ hiện tại tương lai). Trong đó, Thiên (ngàn) là con số phiếm chỉ không đếm được.

Lớp thứ 2: Bộ Di đà tam tôn (Di đà ở giữa, Đại lực Đại thế chí Bồ tát bên phải, Đại bi Quan thế âm Bồ tát bên trái) bộ này còn gọi là Tây phương/ Hoa nghiêm tam Thánh, trong đó: Phật A di đà thể hiện tính bát đại, tuyên ngôn của đạo Phật là từ tâm và trí tuệ; Quan thế âm Bồ tát: Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả: (Bốn tính thuộc từ tâm); Đại thế chí Bồ tát: Đại hùng, đại lực, đại trí, đại dũng: (Bốn tính thuộc trí tuệ). A di đà là vị Phật ở Tây phương cực lạc, có chức năng tiếp dẫn linh hồn nhưng vì ít xuống trần gian nên phải nhờ tới hai vị bồ tát của mình.

Lớp thứ 3: Bộ tượng Thích ca Liên hoa ở giữa, Ca Diếp bên trái, Ananđà bên Phải – một Phật và hai thị giả.

Lớp thứ 4: Tượng Tuyết Sơn (chùa Thầy,
chùa Trăm gian, chùa Mía,…) được đưa lên thờ với ý nghĩa đạo Phật không tán đồng đường lối tu khổ hạnh.

Lớp thứ 5: Bộ tượng Di Lặc, bên trái là Đại hạnh Phổ hiền Bồ tát (đức hạnh), bên phải là Văn thù sư lợi Bồ tát (trí tuệ). Di Lặc là người đã đoạn tuyệt được lục dục thất tình, là vị Phật của tương lai

Lớp thứ 6: Toà Cửu Long ở giữa, bên trái là Đế Thiên (Indra – Ngọc hoàng: vua của cõi trời sắc giới, cõi có hình tướng) và bên phải là Đế Thích (Brama: vua của cõi trời dục giới, cõi không còn hình tướng nhưng vẫn còn dục vọng, ham muốn).

Phía trước là Nam Tào (Mũ đỏ, quần áo đỏ, mặt đỏ), Bắc đẩu (Mũ đen, quần áo đen, mặt đen): yếu tố dân gian – hai ông phụ trách sổ sinh sổ tử và thêm hai bên toà đại điện là Thập điện diêm vương cai quản 10 cửa điện xét xử tội lỗi của linh hồn con người.

Bên ngoài có Ban Đức Ông ở bên trái, ăn mặc lối võ quan. Đức Ông là người kiểm soát tâm thế của chúng sinh đến lễ Chùa. Ban Thánh hiền ở bên phải. Thánh hiền là cách gọi dân gian, đây là Ananđà dịch nghĩa là Hoan hỉ (anh họ và là đệ tử thứ 2 của Đức Thích Ca Mâu Ni), được mệnh danh là đệ nhất Đa văn Thánh giáo (Người nghe nhiều lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni nhất trong tăng đoàn), là người có công kết tập kinh điển của Phật.
Ngoài ra còn có các tượng Quan âm Nam Hải, Quan âm Tọa sơn, Quan âm Thiên thủ Thiên nhãn…

– NGUỒN: Du Lịch Nhân Văn –

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s