Bản đồ Hà Nội và khung cảnh bên trong Thành Hà Nội đầu TK19

36hn

Theo tài liệu của người Pháp, năm 1802, Gia Long lên ngôi Hoàng đế và chuyển kinh thành về Huế. Thăng Long mất đi vị thế trung tâm chính trị, không còn Hoàng thành hay Cấm thành nữa. Một tòa thành mới theo kiểu Vauban được dựng lên, làm xáo trộn không gian đô thị. Gia Long chia lãnh thổ quốc gia ra làm ba vùng: vùng đất kinh đô mới Huế, miền Nam gọi là tổng trấn Gia Định, miền Bắc gọi là Bắc Thành gồm 11 trấn.

Từ chuyển đổi đến phá hủy thành Hà Nội thế kỷ XIX

001 Hoàng Thành và 36 phố phường đầu TK19

002.Toàn cảnh thành Hà Nội nhìn từ Cửa Đông (1873). Ảnh- Musée Guimet, Gsell Toàn cảnh thành Hà Nội nhìn từ Cửa Đông (1873). Ảnh- Musée Guimet, Gsell

003.Lầu Đoan Môn (1884 – 86). Ảnh- Hocquard. Lầu Đoan Môn (1884 – 86). Ảnh- Hocquard.

004.Điện Long Thiên (1870). Ảnh- Musée Guimet, Gsell. Điện Long Thiên (1870). Ảnh- Musée…

View original post 176 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s