Cung và tên Đàng Ngoài thế kỷ 17 trong bộ sưu tập của Cornelis Tromp- Kì 2

Đi kèm với 2 cây cung là 2 ống đựng 28 mũi tên và 2 hộp đựng dây cung cũng trong tình trạng tuyệt hảo.

ống tên

NG-NM-6094.jpg Hình 1: ống đựng tên

ống tên làm bằng tre hoặc gỗ, sơn son thếp vàng với chiều dài 77 cm và đường kính 12 cm. Dọc trên thân ống tên có motif trang trí hoa lá mô phỏng gia huy của các gia tộc bên Nhật, tuy không giống y hệt (xem hình 2) . Họa tiết trang trí quanh các lỗ luồn dây bên thân ống thì hoàn toàn là đồ án mây lửa hình đao mác đặc trưng của mỹ thuật Lê Trung Hưng (xem hình 3).

crest.jpg Hình 2: Họa tiết hoa Bào Đồng trên ống tên của Tromp và hoa Bào Đồng trên gia huy gia tộc Toyotomi

dao-mac Hình 3: họa tiết mây lửa hình đao mác- đặc trưng…

View original post 19 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s