Cung và tên Đàng Ngoài thế kỷ 17 trong bộ sưu tập của Cornelis Tromp- Kì 1

Trong bộ sưu tập của Tiết Chế Cornelis Tromp có 2 bộ cung tên Đàng Ngoài trong tình trạng hoàn hảo.

NG-NM-6093-A.jpg

Mỗi cây cung dài 118.5 cm khi chưa căng. Cánh cung làm từ sừng và gỗ, tay cầm bọc vải đỏ và có 1 dải bịt đồng thau, 1 dải bịt bạc ở 2 đầu phần tay cầm.

Cấu tạo của cánh cung dạng phức hợp (composite) gồm sừng và gỗ, giống với cung các nước phương Đông. Tuy nhiên cấu trúc cánh cung có sự khác biệt căn bản so với các nước khác. Nếu như cung các nước chỉ gồm 1 lớp sừng ở bụng (mặt hướng vào xạ thủ) và 1 lớp gỗ hoặc tre ở lưng (mặt hướng tới mục tiêu) thì cây cung này lại gồm 2 lớp sừng, và lớp gỗ nằm kẹp giữa 2 lớp sừng. Cung các nước dùng…

View original post 403 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s