Lá Quốc Kỳ đầu tiên của Việt Nam : Ngũ Liên Tinh Châu

Nghiên Cứu Lịch Sử

Lá Quốc Kỳ Việt Nam đầu tiên đã tung bay ở Thái Nguyên năm 1917

ngu lien tinh chau

Trần viết Ngạc 

Theo kiến thức hạn hẹp của chúng tôi, quốc kỳ đầu tiên của nước ta được quy định bằng văn bản còn lưu lại đến nay là vào năm Nhâm Tý, 1912.

Trong cuốn tự truyện nhan đề là “Tự Phán” (1), viết năm 1929 tại Bến Ngự, Huế, Phan Bội Châu viết:

“Xưa nước ta chỉ có cờ Hoàng Đế mà không có cờ nước cũng là một việc đáng quái gở. Hội Việt Nam Quang Phục mới chế định ra quốc kỳ bằng cờ ngũ tinh, dạng huy thức dùng bằng cách ngũ tinh liên châu” (2) (TVN nhấn mạnh).

Phan Bội Châu giải thích:

“Nhân vì nước ta có năm địa bộ, sở dĩ dùng thức nầy để tỏ rõ cái ý năm đại bộ liên lạc làm một.

View original post 821 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s