Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 8

Nghiên Cứu Lịch Sử

Những trận đánh – chiến dịch hải quân nổi tiếng trong Chiến tranh Thế giới II ở mặt trận phía Tây

257

Biên dịch : hongsonvh

Trận chiến Đại Tây Dương (1939-1945)

Thời gian: Từ ngày 03 tháng 9 năm 1939 -> 07 tháng 5 năm 1945
Địa điểm: Đại Tây Dương, Bắc hải, biển Ailen, biển Labrador, Vịnh St Lawrence, Caribbean Sea, Vịnh Mexico, Outer Banks, Biển Bắc Băng Dương
Kết quả: Lực lượng Đồng Minh chiến thắng
Các bên tham chiến

Phe Đồng minh

Vương quốc Anh
Newfoundland
Canada
Na Uy
Ba Lan
Lực lượng kháng chiến Pháp
Bỉ
Hà Lan
Hoa Kỳ (1941-1945)
Pháp (1939-1940)
Chỉ huy
Sir Percy Noble
Sir Max K. Horton
Percy W. Nelles
Leonard W. Murray
Ernest J. King
Thương vong
30.264 thủy thủ tầu buôn
3.500 tàu buôn
175 tàu chiến
119 máy bay
( Không thấy đề cập đến thương vong của…

View original post 41,431 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s