Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 6

Nghiên Cứu Lịch Sử

Chiến dịch U-boat trong Chiến tranh Thế giới I

German U boatGerman U boat

Biên dịch : hongsonvh

Chiến dịch U boat (Chiến tranh thế giới I 1914-1918) là chiến dịch Tầu ngầm U-boat của hải quân Đức tấn công vào các tuyến đường thương mại của Liên minh Trung tâm (hay còn gọi là các nước Đồng minh) trong Chiến tranh thế giới I. Nó diễn ra chủ yếu ở các vùng biển xung quanh các quần đảo thuộc Anh quốc và biển Địa Trung Hải.

Đế quốc Đức dựa vào nhập khẩu thực phẩm và sản xuất thực phẩm trong nước (đặc biệt là phân bón) còn Vương quốc Anh dựa rất nhiều vào nhập khẩu để nuôi dân của họ, và cả các nguyên liệu cần thiết để cung cấp ngành công nghiệp chiến tranh của họ, do đó với mục đích nhằm làm suy yếu đối phương, cả…

View original post 10,513 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s