Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 5

Nghiên Cứu Lịch Sử

Phần 5 : Những trận hải chiến nổi tiếng thời cận đại – Châu Á thế kỷ 19

haichienluthuan_KTO_470_BXGM

Biên dịch : hongsonvh

Trận chiến sông Áp lục – Một phần của chiến tranh Giáp Ngọ năm 1894-95

TOA_map01_s

Hoàn cảnh lịch sử của trận chiến sông Áp lục

Trung Quốc dưới ách thống trị của Triều đình nhà Thanh ( Thanh Đình) khoảng gần 2 thế kỷ, trải qua gần 1 thế kỷ dưới các đời Khang Hy, Ung Chính, Càn Long thì đất nước này khá ổn định, tuy nhiên càng về cuối thì Trung Quốc ngày càng tụt dốc không phanh, một trong những ngyên nhân là do sự hủ bại của Thanh Đình. Đặc biệt là khoảng giữa thế kỷ 19 đổ lại Trung Quốc ngày càng trở nên bại hoại với đối nội là những cuộc khởi nghĩa triền miên của người nông dân như phong trào Thái Bình…

View original post 25,657 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s