Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 4

Nghiên Cứu Lịch Sử

Phần 4 : Những trận hải chiến nổi tiếng thời cận đại – Châu Mỹ thế kỷ 19

Biên dịch : hongsonvh

Trận hải chiến Hamptom Roads

Một bức tranh vẽ cuộc cảnh chiếc Monitor hạ gục chiếc USS CumberlandMột bức tranh vẽ cuộc cảnh chiếc Monitor hạ gục chiếc USS Cumberland

Ngày 08 — > 09 tháng 3 năm 1862
Vị trí Ngoài khơi Sewell Point, Gần cửa sông Hampton Roads, bang Virginia
Kết quả Không có chiến thắng quyết định, cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng
Các bên tham chiến
Liên bang Hoa Kỳ USS (Miền Bắc)
Chỉ huy
Louis M. Goldsborough (không xuất hiện)
John Marston (sĩ quan cao cấp nhất lúc đó)
Sức mạnh
1 tầu thiết giáp – ironclad
5 tàu khu trục gỗ
Thương vong và thiệt hại
261 thiệt mạng
108 người bị thương
1 tàu khu trục nhỏ chìm
1 thông báo hạm chìm
1 tàu khu trục nhỏ bị hư hỏng

View original post 7,624 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s