Kỷ tàu buồm ở Châu Âu

Nghiên Cứu Lịch Sử

victor1

Biên dịch : hongsonvh

Giới thiệu về chiến thuật hải quân kỷ Tầu Buồm

Chiến thuật hải quân trong trong kỷ tầu buồm đã được sử dụng từ những năm 1600 trở đi khi tầu buồm thay thế tầu Galley sử dụng máy chèo. Chúng được sử dụng cho đến thập niên 1860 khi tàu chiến bọc thép động cơ hơi nước thay thế dòng tầu chiến chạy bằng buồm đã lỗi thời.

Chiến thuật

Chiến thuật hải quân trong Age of Sail chủ yếu được xác định bằng:

Kỹ thuật, trình độ sử dụng buồm
Kỹ thuật chiến đấu thuỷ thủ đoàn (đặc biệt thuật sử dụng pháo)
Và chất lượng của các tầu chiến chạy buồm thời gian đó.

Ba yếu tố đó hạn chế những gì một đô đốc hạm đội tầu buồm có thể ra lệnh cho hạm đội của mình có thể làm.
Các hạn…

View original post 10,428 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s