VỢ ƠI !!! …. LÀ VỢ

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo… chật giường
Nằm riêng lại bảo… tơ vương em nào
Lãng mạn thì bảo… tào lao
Đứng đắn lại bảo… người sao hững hờ
Khù khờ thì bảo… giai tơ
Khôn lanh thì bảo… hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây
Chiều chiều con vịt kêu chiều
Trai mà lấy vợ mất tiêu cả đời
Vợ ta không thể giỡn chơi
Lơ mơ vợ giận nó mời đi luôn
Trả bài nhiều qúa bảo cuồng
Ít thì lại bảo đem tuôn chỗ nào
Dậy trễ , lười biếng làm sao
Dậy sớm , chắc lại tơ hào ai đây
Ít ăn bảo mặt lưỡi cày
Ăn nhiều lại bảo mặt đầy như heo
Đi đâu thì cũng đòi theo
Không cho lại bảo hẹn đeo con nào
Ăn nhiều thì bảo là hao
Ăn ít thì hét con nào bao ăn
Nói ít thì bảo khó khăn
Nói nhiều lại bảo hay nhăn lắm lời
Hát hò thì bảo rảnh hơi
Không hát thì bị xin mời ngồi xa
Bệnh thì làm việc trong nhà
Hết bệnh lại bắt đi ra ngoài làm
Làm nhanh thì bảo lam nham
Làm chậm thì bảo rùa làm nhanh hơn
Xuề xòa bảo tựa lính trơn
Chưng diện lại bảo nổi cơn loạn tình
Tắm ít thì bảo hôi rình
Tắm nhiều than tốn cả bình xà bông
Sắm xe bảo chỉ chạy rông
Không xe đi bộ than chồng chi li
Xe cũ thì chẳng chịu đi
Xe mới lại bảo việc gì lấy le
Nằm dưới thì bảo bị đè
Nằm trên lại bảo mệt lè lưỡi ra
Nằm ngoài thì bảo sợ ma
Nằm trong ngủ sợ chồng ta lẻn chuồn
Nằm dài thì bảo thẳng tuôn
Nằm cong lại bảo như tuồng ăn xin
Để râu bảo giống La Đin.
Không râu lại bảo gốc Bình Định đây
Phụ nữ ở cái xứ này
Thiệt là rối rắm như ngày thấy sao .

St

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s