Mục tiêu đào tạo tiến sĩ: Xưa và Nay (tiếp)

Nghiên cứu lịch sử

Phần 2. Đào tạo tiến sĩ thời nay

Bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Bia tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Nguyễn Ngọc Lanh

Mục tiêu đào tạo tiến sĩ: Xưa và Nay (Phần 1)

“Thời nay” là kể từ khi nào?

– “Thời nay” là từ 1919, cách nay 96 năm. Đó là thời điểm nền cựu học bị chấm dứt, kết thúc vĩnh viễn chuyện đào tạo các tiến sĩ nho học – nguồn nhân lực cho ngạch hành chính (các quan văn) thời xưa. Nền học mới (tân học) – do người Pháp áp đặt – chính thức lên ngôi, với nhiều ngành học, nhiều cấp học, do vậy nhiều loại văn bằng. Tất nhiên, các văn bằng này viết bằng tiếng Pháp, cần sớm được dịch sang tiếng Việt. Cách dễ nhất là gán cho bằng cấp tân học những cái tên Việt sẵn có của nền học cũ; và…

View original post 3,713 more words

Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s