MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG

Một phần tư thế kỉ qua người Việt mình chỉ quen nghe quen đọc một thứ “mười sáu chữ vàng”, đó là thứ vàng vọt, vàng da, vàng mắt, vàng rởm…
Ít người biết rằng chúng ta có mười sáu chữ bằng vàng thật, vàng ròng, quý hơn cả vàng.
Đó chính là TỨ TÔN CHÂM, gồm mười sáu chữ vàng của cụ Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm (1889 – 1954), thân sinh của các nhà văn hóa, nhà văn rất nổi tiếng: Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Khắc Phê.
Tương truyền, Tứ tôn châm được vị Hoàng giáp đích thân tâu lên Vua Thành Thái, khi ông mới 19 tuổi!
TÔN TỘC ĐẠI QUY
TÔN LỘC ĐẠI NGUY
TÔN TÀI ĐẠI THỊNH
TÔN NỊNH ĐẠI SUY
Không biết bây giờ người ta đang tôn cái chi??????

(FB Phạm Xuân Cần)

Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s