Trang phục của vị vua lòe loẹt nhất Việt Nam

Trang phục của vị vua lòe loẹt nhất Việt Nam

Vua Khải Định (1885 – 1925), húy là Nguyễn Phúc Bửu Đảo vị hoàng đế thứ 12 của triều Nguyễn nổi tiếng là người có phong cách ăn mặc chẳng giống ai, thích sống xa hoa và hưởng thụ.

Vua Khải Định
Vua Khải Định rất thích trang điểm và ăn mặc rất lòe loẹt, Vua còn hay tự sáng chế ra những bộ y phục mới cho mình, bất luận mọi quy tắc của những chiếc áo hoàng bào truyền thống của cha ông.
Vua Khải Định
Vị Vua có sở thích quái đản chít khăn vàng, đội nón, đèo vòng của phụ nữ. Thay vì thắt Tắt Tế ở trước ông lại thắt phía sau. Lúc đương thời Khải Định luôn bị đả kích về thói ăn mặt lố lăng.
Vua Khải Định
 Khi vua Khải Định sang Pháp dự Hội chợ thuộc địa ở Marseille ngày 20/5/1922, nhà cách mạng Phan Chu Trinh đã gửi một bức thư dài trách Khải Định 7 tội, thường gọi là Thư thất điều hay Thất điều trần. Trong bức thư đó ông chỉ gọi là Bửu Đảo chứ không gọi vua Khải Định và trách Khải Định tội “ăn mặc lố lăng”
Vua Khải Định
Thất điều trần viết: “Bệ hạ tự chế ra một thứ lễ phục kiểu mới, tự mặc ra để ra Triều. Kiểu ấy là trên áo cẩm bào cũ, thêu vào cái cầu vai kiểu Âu, còn cổ áo và tay áo thời đính vài ngọc lòe loẹt, Âu không ra Âu, Á không ra Á, lại trên nón vua thời thêu thêm những hình rồng phụng sáng ngời”.
“Nghe nói khi Đại tướng Jofre qua nước ta, Bệ hạ mặc đồ ấy mà đón tiếp; bây giờ qua Pháp, khi đến điếu mộ danh nhân tử sĩ, cũng mặc đồ ấy. Cũng may là người Pháp ít để ý đến lễ chế nước ta, nên không biết đó thôi, nếu có người hơi rõ, gạn hỏi rằng, Bệ hạ ăn mặc như vậy quả có đúng với lễ phục nhà binh nước Nam không? Thời chẳng biết trả lời thế nào được”.
Vua Khải Định
“Thử xem các nước trên thế giới, về lễ phục thời nước nào cũng có qui định, khi tiếp khách, khi duyệt binh, khi triều, khi hội, lễ phục có qu.an h.ệ đến quốc thể; phàm người ra làm việc công đều không được vượt khỏi, nếu không thận trọng một chút, thời đối ngoại mang nỗi nhục thất lễ, đối nội mang cái tội trái phép. Ở nước ta trước kia phép nọ cũng rất chặt chẽ, từ vua đến dân đều có thể chế, chép lại ở hội điễn, ban bố làm lệnh chung, nếu ai sai vượt thời hình phạt theo ngay”.
Vua Khải Định
“Nếu nói rằng cách mặc xưa không hợp với đời nay, phải cải cách cho hợp thời, thời đó không phải việc không nên làm. Xem như Tàu với Nhật công phục đều theo lối Âu Châu thời sao? Nhưng phải đặt làm thể thức nhất định, trên dưới một loạt, thay đổi theo mới, lấy lệ công bố ra ai nấy đều phải theo, như vậy thời sao lại không nên?”.
Vua Khải Định
Vua Khải Định
Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s